Statarmuseet i Skåne
finns på den plats där historien ägde rum!

Statarmuseet – från ett frö till det dukade bordet med hemlagat
mitt i en del av vårt gemensamma industrihistoriska kulturarv,
levandegjort i allt från små barns fötter till traditionell museiverksamhet.

Att vara en del av det samlade skånska museiväsendet är viktigt för Statarmuseet,
inte minst utifrån vår ambition att dela det regionala ansvarstagandet.
Statarmuseet har bidrag till sin verksamhet från Region Skåne!

plog
Historia
Byggnadsvård
Byggnadsvård

Den gröna verksamheten
arkiverad textil
Arkiv och föremål

Arbetarebiblioteksmuseet

barn och fågelskrämma
Region Skåne
Vårt regionala uppdrag

Karta över långan med länkar till respektive rum

statarlangan uthuset
1. Tidevarv   Kafé Orangerie
2. 1928
mellan 2 och 3. Tron gör underverk?
3. Arbetarebiblioteksmuseum
4. 1952
5. Vad var statare?, Torup
Årets utställning;
Från Galizien till sydsvenska betfält.
6. Gris, höns med utegårdar
7. Den vita piskan
8. Bak- och tvättstuga
9. Jordens arbete
10. Utedass med handikapptillgänglighet

Under JUBILEUMSÅRET 2015 inleddes uppdaterandet av information, teknik  och gestaltning av museets utställningar.