Arbetarbiblioteksmuseum med studiehem

      bibl011
1900-talet var det sekel då böckerna fick sitt stora genombrott på bred front i Sverige. Det var nu som böcker började tryckas i billighetsupplagor och det var nu som folk så smått började kunna frigöra tid åt att läsa. I städerna växte under 1800-talets slut folkbiblioteken upp och städernas arbetare hade plötsligt tillgång till ett stort urval böcker.

IMG_0467 - version 2
Petter Larsson ansvarar för Bok & Bibliotek.

2023
23 april återinvigde vi vårt Arbetarebiblioteksmuseum!
Ny teknik har banat väg för renoveringen av berättelsen.
Rockad av utställningsrum har skapat en ny miljö för Den Fria Läslusten.
Här möter besökaren statarförfattarna Jan Fridegård, Ivar Lo Johansson, Moa Martinson, den lokale bokmannen Nils Nilsson samt utvecklingen av bildningsrörelsen i Sverige. Lyssna, Läs, Se!

Läs mer i vår Biblioteksguide
Möt Nils Nilsson
Läs om projektet Den Fria Läslusten
Museet
Bokhandel
En bok en författare – Siw Malmkvist