Pedagogik

Vägen var högst elak, smal, sandig, stenig

så att den snarare bort förmodas leda till ett torp

än till en av Skånes härligheter.

  
Bildminnen från 2019 års sommarläger i samverkan med KFUMKIOSK.

Statarmuseet i Skåne är ett taktilt museum på den plats där historien ägde rum!
Genom att bevara, bruka, berätta och berika bidrar vi till att göra
vårt gemensamma industriella kulturarv synligt — och levande.
Statarmuseet – en sinnenas historiska verkstad där människor oavsett etnicitet, generation, genus, funktionsuppsättningar, kulturtradition får möjlighet att mötas både teoretiskt och praktiskt.

Trovärdighet, Tillförlitlighet & Allas lika värde
    är tre delar som byggt och bygger museet:
Trovärdighet
genom människors berättelser, frågor, ting och engagemang.
Tillförlitlighet
genom fortsatt forskning.
Paroller som Allas lika värde
och kunskapens många ansikten
är vägledande för museets verksamhet,
och speglar sammansättningen av medarbetare
– anställda och ideella volontärer.

 


”Pedagogik på Arbetslivsmuseum”
– ett projekt 2014 i samverkan med ArbetSam med anslag från Statens Kulturråd är avslutat.
Det blev två fantastiska augustidagar med engagerade deltagare från
Borgquiska hattmuseet Trelleborg, BRIO Lekoseum Osby, Derome Trä- och Nostalgimuseum, Föreningen Gamla Trelleborg, Järnvägens museum Ängelholm, KVS museet Ängelholm,
Plastens Hus Perstorp, Sirmiones Skeppslag Trelleborg, Stiftelsen Sophiamöllan i Viken,
Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra och Wallåkra stenkärlsfabrik.

Dagarna innehöll praktiskt pedagogiskt arbete utifrån hem, jord och djur, landskapskonventionen, läroplanen Lgr 11, barnkonventionen, drama, grupparbete utifrån metapedagogik och lek.
Mat och fika serverades som tematiska historiska tuggor.
Arbetet har sammanfattas i en handbok för Arbetslivsmuseer och pedagogik.