Tron gör underverk?

Med utgångspunkten i statarnas och lantarbetarnas förhållande till religiös tro och kyrka ges en gestaltad berättelse. Därefter diskussion och titt på utställningen med samma namn.

Gjorde då kreaturen den minsta skada, hände det ofta att jag fick stryk till. Ja, då var det sorg i barnahjärtat. Då var det mig en tröst att jag av mor fått lära mig att bedja min barnabön om kvällarna innan jag somnade. Den har hållit mig uppe.

Ur Skånska statare och lantarbetare berättar.
skol.citat