Jordens arbete

Jordarbetets årstider

Statarnas historia följer framväxten av ett modernt och effektivt storjordbruk. Enskiftet från slutet av 1700-talet plöjde väg för en förindustriell epok inom jordbruket. Samlade marker skapade ett växande behov av arbetskraft, gav större skördar och bättre lönsamhet. De stora gårdarna gick från torparens dagsverken i arrendeavgift till statarnas helårsanställning med lön i natura.

Förutsättningen för gårdarna att sälja sina jordbruksprodukter var den växande bruksorts- och industriarbetarbefolkningen utan möjlighet att producera egen mat.

Män städslade som kördrängar skötte jordbruksarbetet tillsammans med hästarna. Över dem stod rättaren eller inspektorn och övervakade arbetet. Resten av familjen engagerades också. Statarhustrurna arbetade vid sådd och skörd och barnen hjälpte sina föräldrar vid behov.

Lämna ett svar