Husets historia

Huset byggdes 1886 av Jöns Nilsson Göthe, ”Göthe Murare”. Kostnad: 8561, 42 kr. Ursprungligen fanns sex lägenheter på bottenvåningen och två gavelrum på vinden. Materialet, gult tegel med tegelstenspilastrar i rött, har med största sannolikhet tillverkats på godsets eget tegelbruk.

Kring 1880 började man bygga hus med murade tegelväggar och med ”hjärtvägg”. Nu kunde husen göras bredare, och man fick en helt annan planlösning än i de gamla korsvirkeshusen, som oftast hade genomgående rum. ”Långa huset” var således ett mycket fint och modernt hus när det uppfördes.

Samma utseende har också ett par byggnader på Toppeladugård, och dessa har ritats av den kände arkitekten Helgo Zettervall. Det kan därför inte uteslutas, att ”Långa huset” har byggts efter ritningar som ursprungligen kommer från denna arkitekt. Det var vanligt att sådana ”typhus-ritningar” spreds till närliggande gods. Godsägarna var ofta släkt med varandra.

Långa huset är ett gediget bygge med rik ornamentering av tegelstenspilastrar, gesimser och friser. På 1880-talet var det goda tider på de stora godsen, vilket kanske förklarar att man byggde ett så pass påkostat hus till sina statare.

På fram- och baksidan av huset hade varje familj en trädgårdslott. I uthuset disponerade varje lägenhet ett utrymme med plats för gris, höns och ved, en gemensam bak- och tvättstuga samt två utedass. Brunnen vid uthuset fick bara användas för vattning. Dricksvattnet hämtades från Askebackens nordsluttning.

På Generalstabskartan från 1875 ser man att bebyggelsen i detta område inskränkte sig till Torups Tegelbruk med tillhörande byggnader samt den vitputsade korsvirkeslängan som redan då var statarhus och går under namnet ”Änkehuset”. Detta hus finns ännu kvar och ligger strax norr om ”Långa huset”. Närmare Torups gård ligger ”Huggare huset” som är ett mindre tvillinghus till ”Långa huset”. Detta hus uppfördes lite senare, troligen i mitten av 1890-talet.

Läs mer!
Hanna 9 år 1928
Asta och Tore nygifta 1952
Byggnaden
Läs mer om vår byggnadsvård
Orangeriet
Inhägnaden