Den gröna verksamheten

blommor

Vi bjuder in till en vacker, inspirerande och vilsam grön miljö där museets hembakade och hemlagade kan intas, ideer inhämtas till den egna odlingen eller trädgården och barnen kan leka. Här finns dofter och färger och fjärilar och höns och bin…
Under säsong erbjuder vi perenner, örter, sommarblommor mm från Lackalängas trädgård till försäljning.

Hösten 1996 inleddes arbetet med att, i enlighet med historisk autenticitet rekonstruera trädgårdarna och odlingslotterna kring museet.
Ett omfattande dokumentationsarbete – intervjuer med tidigare boende samt olika arkivstudier – genomfördes av hortonom Stefan Åsberg.

Arbetet finansierades av Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen, Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt Sparbanken Finn. Tack!

Vi odlar ”potatisar från förr” – Early Rose, Historisk Röd, Blå Dalsland, Islandskar. Till vår hjälp finns arbetet vid SLU Alnarp och boken ”Potatis i Norden”.

Syftet med den gröna verksamheten är att skapa en hållbar, resursstark och levande historisk helhet där statarlänga, uthus, trädgårdar, odlingar, kretslopp, och djur bildar en bas. Detta ska återverka i och kopplas samman med det pedagogiska arbetet, kafé, kök och handelsbod.

Bin & Honung

2016 byggdes ett mindre växthus där vi kan skola plantor av frön som skolorna får sätta för att därefter  – vid lämpligt väder planteras ut av skoleleverna.

Odling 1928    Odling 1952

Örtagården    Kökslandet
Äpplen
Lär mer om Gödsel
Lär mer om Kompost
Lär mer om Utedass
Låt tusen blommor blomma
Kafé / Kök

      

  IMG_0024     
Vi värnar våra brännässlor, tillverkar egna krukor av tidningspapper, frösår för egen odling samt varm- och kallkomposterar.

Under JUBILEUMSÅRET 2015 kom arbetet med att ställa om till Djurpark att ta stor plats. Den stora ekologiska odlingslotten bakom uthuset omvandlades till ett grishägn på 285 kvadrat.
De historiska odlingarna mellan museet och beteshagarna förblir likadana. Den ekologiska profilen likaså. Ny odlingsmark skapades i den trädgård som en gång tillhörde Anna och Zepp.

Den spanska skogssnigeln ställer också till det för oss. Under 2016 inleddes arbetet med att odla i pallkragar. Försök med fårull för att hålla sniglarna borta har provats med ett inte helt lyckat resultat. Dock höll ullen borta gnagare. Ett tygkappa på pallkragens kant stoppade dock sniglarna hyfsat.

2017 kan räknas in som ett ”förlorat” odlingsår. Blött och otroliga mängder spanska skogssniglar och vinbärssnäckor tog för sig av ALLT! De enda grödor som överlevde var bladselleri, majs och persilja…samt en mindre mängd potatisar.

2018 gick från kyla, regn och blåst över till tropisk värme och stor torka. Vi har flyttat rabarber och bärbuskar för att skapa luft mellan de alltmer utbredda växterna, lagt bark runt pallkragar och rabarber, satt ”ballerinaspets” som stopp för sniglar, byggt snigelhotell i hopp om att finna marodörerna där när dagen gryr samt plockat dem i skymning. Runt markodlingarna har vi lämnat en jordremsa i hopp om att minska gömställena.

Samtidigt har vi byggt hotell för insekterna i gamla vagnen vid vägen, planterat äng och låtit gräset växa på ytan mot vägen.

En ny del av utställningen kring jordarbetet är
De osynliga jordarbetarna
som presenteras i Jordrummet samt ute runt om på museet.
Producent Frida Franckie.
Scenograf Bernt Franckie Grünewald.

Biodlare tillika  Gunn Baustad har placerat ett antal bikupor på museet samt bildat oss alla i ämnet bin och honung. Vi gläds åt alla pollinerare och den honung vi nu säljer på museet.
Att skapa Surrande trädgårdar, parker och skogar gör vi i samverkan med Malmö Stad. Arbetet har fortsatt under 2019.

     Vi lär oss om Bin!
Den biologiska mångfalden

2020 och 2021
har präglats av Coronapandemin som för Statarmuseet inneburit korttidspermitteringar och nedstängning fom 6 april 2020 tom september 2021 med kortare undantag under somrarna.
Våra små taktila utrymmen, den analoga profilen samt verksamhet utifrån ”kan själv” och handen minns var ”mitt i prick” för hur det inte ska vara under en smittsam pandemi. Dessutom krävs det ett kollektivt åkande hit för de som ej har bil. 
Underhåll och utveckling lades under åren på ett minimum med fokus på det mest nödvändiga samt planering för ”sen”.
Trädgårdar och odlingar har vi hållit efter samt inlett ett planeringsarbete med fokus på hälsa, vila och långsamhetens lov. Fler möjligheter till sittplatser inom entreområdet är tex på G. Vi vill vara redo för nästa gång det blir aktuellt med avstånd och försiktighet.
2022 har precis inletts med ytterligare en nedstängning efter att vi i oktober 2021 öppnade upp tisdag till fredag klockan 11-15 tom 10 december.
Men nu har vi full arbetstid och ser fram emot att kunna inleda verkställandet av våra planer och ideer samt med en förhoppning om öppnande den 22 februari 2022.

2022
Med start vecka 8 har Statarmuseet nu avslutat ännu ett verksamhetsår.
Drivit upp plantor, planterat, skördat och tillrett. Vi har byggt ett nytt bättre växthus, skapat en plats för utepedagogik, gjort klart många nya sittplatser runt om på museiområdet samt fått ta hand om träd – fallna och vildvuxna.

2023


…”och jag lät alla mina maskrosor blomma…fast jag vet att de kallas ogräs…”.
Biologisk mångfald är viktig för Statarmuseet.
Fröer har drivits upp i det nya växthuset samt planterats ut. Vi har fått gödsel av Niklas Ingvarsson på Ängagården. Tack!