UTEDASS
– Varsågod och sitt!

dass_384_130572a

På museet finns genuina utedass – även som handikapptoalett. För den moderna besökaren finns dagens toalettpapper. För den mer historiskt intresserade finns telefonkatalogen – den kvalitet som mest minner om papper från förr.
Här kan Du sitta ner, bläddra i en tidning från förr, öppna dörren och titta ut över Bokskogen och de betande korna. Och runt hörnet finns tvättrum med rinnande vatten.

ko och kalv

Förr användes människogödsel på åkrarna. Urinen och den fasta avföringen skiljdes åt och spreds sedan ut. Idag används inte människogödsel eftersom det innehåller tungmetaller, kemikalier och hormoner – restprodukter från vårt moderna samhälle.
På vissa åkrar används renad människogödsel och avloppsvatten  –  rötslam. Användningen är omdebatterad eftersom många forskare anser att rötslammet är skadligt för natur och människor.

Läs om den gröna verksamheten