STATARMUSEET – en DJURPARK!
Statarmuseets djur

På Statarmuseet hittar Du de djur statar- och lantarbetarfamiljerna hade – höns, tupp, kanin och gris. Vi har valt att fördjupa berättelsen om djuren genom arbete med genbank för att därigenom medverka till att utrotningshotade arter överlever. Idag finns här enbart Åsbohöns som genbank.
I hagarna runt om museet strosar betande kor stillsamt och förnöjt. De kor vi ser idag vid museet är inte mjölkkor utan de föds upp för sitt kött.

      

Statarmuseet djur finns på plats och kan ses mer än 7 dagar per år, vilket inneburit att vi med start 2015 anpassat djurhållningen till det regelverk som gäller för djurpark. Kort sammanfattning:
* omväxlande och stimulerande miljö
* god och näringsriktig mat
* de ska kunna gå ut och in när de själva vill
* de ska inte vara ensamma
* en veterinär ska göra återkommande kontroller
* djuren ska garanteras vila, lugn och ro när museet är stängt. Museiområdet, som tillhör Stiftelsen Statarmuseet i Skåne, är därför numera inhägnat och ej tillgängligt när museet är stängt. Överträdelse beivras.

26 oktober 2015 godkändes Statarmuseets Djurpark!

Kaniner
En inledande åtgärd var att satsa på enbart en utrotningshotad kaninras – och valet föll på Orangekaninen. Våren 2017 tog dock gulsoten den sista avelshonan och arbetet avslutades.
Kaninerna ska ha sällskap och de nya kaninhusen på 6 kvadratmeter kan rymma 6 kaniner vardera. Utegårdarna är 21 och ca 12 kvadrat med nättäckta tak och idag många grävda tunnlar…
Med start 2022 finns här Mellerudskanin genbank samt Fransk Vädur.

Höns
5 hönsgårdar har blivit 3 varav en används som kaningård. Åsbohönsen – som blir den genbank vi fortsätter med, har en utegård på 51 kvadratmeter. Gården med höns från ”hela världen” är på 80 kvadratmeter och rymmer idag Blommehöns, Svensk Svarthöna och Orpington. Till varje gård hör ett hus med sittpinnar, reden och stora utrymmen. Utemiljön har nättak, sittpinnar, ”badkar” med sand, en jordhög för ”högsta hönset”
– oftast en tupp, samt möjlighet att kura och gömma sig under granar och ris. 

Grisar
Minigrisarna Harry och Ivar, uppfödda hos Ms Piggy´s Pet Pigs är nu helt etablerade som ”museigrisar”. Storleken var inledningsvis en ”Skogaholmslimpa”…svårt att tänka sig att de härstammar från det Vietnamesiska hängbuksvinet och har ett ursprung i raser som Eketorpsvin, Linderödsvin och Vildsvin. De föddes 19 december 2013, har acklimatiserat sig väl, äter, bökar, gillar utmaningar och att kura under värmelampan.
Idag har de en uteplats på ca 285 kvadratmeter med egen badplats och ett inomhusutrymme på 16 kvadratmeter med takhöjd över 2 meter. De älskar värme och kan vara svåra att hitta när de bäddat in sig i halmen under värmelampan.
Läs mer om minigrisen!
Låt grisarna böka ute

Bin
2019 flyttade biodlaren Gunn  Baustad in 4 bikupor till Statarmuseet. Ett viktigt tillskott i vårt arbete för helhet, hållbarhet, resurstänk samt vår omsorg om alla ”osynliga jordarbetare” kopplat till biologisk mångfald. Varje kupa kan rymma 60.000 bin vilket innebär att tillgången till föda måste vara stor och fördelad över säsong.
I våra odlingar – både de mer historiska och de nutida, har vi försökt skapa ett uthålligt och blandat sortiment över växtperioden. Dessutom låter vi gräsmattan mot vägen växa utan att vi klipper den. Gräset slås istället och hässjas så att vi får hö till djuren. Här finns även 2 sexkantiga blomsterytor formgivna av vår gårdskarl Roger.
Honungen säljer vi i vårt Skafferi i Butiken.
Bee Wild
Bin & Honung
Blommor Bin Honung

Händelser
Vintern 2018 tog mården de 2 kvarvarande dvärgkaninerna, alla Åsbohöns med en kämpe till tupp samt 9 hönor i den mångkulturella hönsburen med höns från hela världen. Mården hittades överkörd och dödandet avstannade…men efter mården kom råttorna. Vi har nu vidtagit åtgärder för att minska på det goda buffebord av korn, hönsfoder och matrester som finns i hönsgårdarna, samt sätter ut fällor.
Vi har lärt att råttornas främsta vilja är att ordna bo och mat åt sina ungar. De vill ha max 10 meter till ”matbordet”. Tips: att mata råttorna längre och längre bort från de områden där de ej är önskvärda. Minst 20 meter bör det vara. Om det är denna insats från vår sida eller annat som idag innebär att vi ej har råttor kvar kan vi ej svara på. För när råttorna är borta…kommer mössen…så nu är det där våra insatser läggs.
2021
Ännu ett ”mårddåd” inträffade i december. Våra fyra kaniner föll denna gång offer.
När kylan kommer letar rovdjuren föda. Vi har försökt stämma i bäcken inför dessa besök genom att säkra upp hönshusen då det varit det mest eftertraktade ”matbordet” tidigare år. Utegårdarna är i stort omöjliga att säkra upp för alla de olika sätt rovdjuren tar sig in. Har någon nån idé inom detta – hör av Er!
Vi kommer göra detsamma med kaninhusen så att vi vintertid kan hålla dem säkrade inomhus när vi ej är på plats.
     
Ivar myser med sin ”matte” Frida.    Harrys kloka ögon.   Så här små var de när de kom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfaverollejuli1
En historisk resa i hönsgården
kaninvänskap
Ett historiskt skutt
Orange * Gotlandskanin * Svensk Päls
Linderödssuggan Doris
Linderödsgris
gotlandskanin
Djurparksarbetet

Lär mer om våra pedagogiska initiativ!