Den vita piskan

– mjölkningsplikten för statarhustrun.

 

Lyssna på hur det kunde låta under mjölkningen

Stat(ar)systemet är ökänt dels för statarhustrurnas mjölkningsplikt, ”den vita piskan” (Ivar Lo Johansson), och dels för de undermåliga bostäderna. Hustrurnas mjölkningsplikt fanns dock först  från slutet av 1800-talet, då det blev allt svårare att rekrytera ogifta mjölkpigor till det slitsamma och  lågavlönade mjölkningsarbetet. Först med mjölkningens mekanisering upphörde denna  mjölkningsplikt,som dock gav kvinnan ett värde på arbetsmarknaden

Lämna ett svar