Evenemang

På Statarmuseet bjuds du in till olika evenemang
i samklang med historiens vingslag & årstidernas växlingar.
Se våra återkommande evenemang nedan.

Återkommande evenemang

Föreläsningar i samverkan

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen, utåtriktad och kostnadsfri seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker, icke-akademiker och en intresserad allmänhet. Sedan år 2000 är vi en del av Centrum för Arbetarhistoria.
Centrum för Arbetarhistoria
Föreläsningar i samverkan

Externa bokningsbara föreläsningar