Hannas trädgårdar 1920-1930-tal

Hanna Mauritzson (f. Lindoff 1919-2008) bodde i Långa Huset 1923 – 1937. Att sköta ogräsrensning och annat i köksträdgården var ofta barnens ansvar eftersom de vuxnas arbete med jord och djur tog mycket tid.

På baksidan (mot öster) av Långa huset fanns köksträdgårdarna. Området delades mellan de boende och skiljdes åt med gräsremsor.

Trädgårdarna på framsidan (mot väster) skiljdes åt av vinbärsbuskar och krusbärsbuskar.

I köksträdgården användes gödsel från grisen, kaninerna och hönsen som blandades i gödselstacken. Annan gödning var aska som blandades med torvströ.

Grödor som på olika sätt kunde sparas genom torkning, inläggning eller i stuka prioriterades.

Inläggning: En lag bestående av ättika, salt samt socker används för att hindra bakterier att växa.

Stuka: Potatis eller rotfrukter upplagda utomhus täcks av halm och jord till skydd mot frost.

I Hannas köksträdgård odlades framförallt:

Bruna bönor * Dill * Gräslök * Gul lök * Krusbladig persilja * Morot * Rosenpotatis * Rödbeta * Sockerärt
IMG_0499

Läs mer om museets gröna verksamhet