Gödning
– Inte bara en skitsak

Växten kräver vatten, koldioxid, solljus och näring.

Sveriges berggrund är generellt sett mycket näringsfattig. Om jorden ska odlas krävs gödsel.

Gödsel tillför i huvudsak:

Kväve För växtens uppbyggnad.
Fosfor Finns i cellkärnor, blommor och frukter.
Kalium Främjar tillväxt, knoppansättning, fruktbildning, vinterhärdighet och motståndskraft mot sjukdomar.

Innan jordbrukets modernisering användes främst naturliga gödningsmedel i gårdens närhet. Genom ett naturligt kretslopp fördes det som togs från jorden också tillbaka.

I slutet av 1800-talet blev den kemiska framställningen och importen av bland annat superfosfater och chilesalpeter allt viktigare.

Ökande användning av gödningsmedel gav större skördar, men även en urlakning av åkrarna samt försurning och övergödning av våra vattendrag.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige bland de länder som tillför mest gödning i jordbruket.

Läs mer om den gröna verksamheten

Lämna ett svar