KOMPOST

På komposten läggs överblivet hushållsavfall och trädgårdsavfall som bryts ner och blir jord. Det organiska avfallet bryts ner med hjälp av svampar, bakterier och maskar.

När processen är klar efter 1-3 år återstår förmultnad jord som används i odlingar.

Statarmuseet har en öppen kompost som vänds och skiftar låda. Det finns andra alternativ för kompostering som lämpar sig för mindre hushåll, till exempel slutna kärl och varmkompostering.

Läs om Den gröna verksamheten