Vid sidan av Statarmuseets verksamhet på plats
erbjuder vi tre externa föreläsningar

– vi kommer till Er!

Läs mer om varje föreläsning nedan kontakta oss för bokning och prisuppgift brevladan@statarmuseet.com, 040-447090

Den fria läslusten!
– om statarlitteratur och bildningsrörelsen på landsbygden.

Karla
– en kvinna av tusen kvinnor.

Hulda
…en statarkvinna på besök från 1920
berättar, jämför och ställer i dagen.

Mer information:
Den fria läslusten!
– om statarlitteratur och bildningsrörelsen på landsbygden.
När man blev hunsad och slagen ner i skorna, var att läsa ett sätt att härda ut med bevarat människovärde. Man lagrade upp en liten reservfond inombords. Det kunde kännas som om man haft en tia i kofferten,
när det bara var femöringar i plånboken.
ur  På klassresa

I gestaltad form möter ni Nils Nilsson – stataren och bokmannen från Hyby – en av många av landsbygdens arbetare som med ett stort personligt engagemang var med och formade bildnings- och biblioteksrörelsen på landsbygden under 1930-talet.

Hur såg förutsättningarna ut för landsbygdens arbetarklass möte med böcker och bildningsrörelsen? Hur bemöttes statarförfattarna Moa Martinson, Jan Fridegård och Ivar Lo-Johansson när de släppte sina statarskildringar?

Bered er på en inspirerande föreläsning av museipedagog Petter Larsson från Statarmuseet i Skåne, om arbetarrörelsens kamp för arbetarklassens själsliga frigörelse. Tid: ca 45 min-1 timme.
——————–
Karla – en kvinna av tusen kvinnor
Fortfarande blir jag orolig den här tiden på året. Det känns som igår. Så starkt lever minnet av de ständiga slankveckorna, flyttlasset med de slitna möblerna, barnen än här och där. Och förväntan på att det nya skulle vara bättre än det gamla. ur boken Karla-en kvinna av tusen kvinnor

Vad hände under hennes 96 åriga liv? 12 dagboksberättelser kombineras med fakta, recept och klurigheter.

Museipedagog Karin Rydahl och museichef Barbro Franckié från Statarmuseet i Skåne dramatiserar, berättar och samtalar med utgångspunkten i deras bok Karla – en kvinna av tusen kvinnor. Utkom 2015.
Karla är en fiktiv statarkvinna som levde mellan 1904 och 2000. Hennes berättelse bygger på forskningscirklar tillsammans med kvinnor och män i olika åldrar – vissa med rötter i statar- och lantarbetarlivet, intervjuer, källmaterial från arkiv och vetenskapliga texter, artiklar, offentliga utredningar samt avhandlingar. Tid ca 45 min – 1 tim.
——————–
Hulda

…en statarkvinna på besök från 1920 berättar, jämför och ställer i dagen.
Är det så att Ni vill glömma det liv jag levde – de villkor som gällde.

Är Ni rädda för det förflutna? Skäms Ni för det förflutna?
Nej! Det bör Ni inte.
För då kan Ni lika gärna springa och gömma Er och täppa till öronen för det som händer i världen idag med människorna.
Förtryckta folk och grupper, rasdiskriminering, åsiktsförtryck, fattigdom och svält… Ur arbetarespelet I skuggan- ett spel om statare i uppror…

Museichef Barbro Franckié från Statarmuseet i Skåne dramatiserar och bygger sin berättelse om statarsystemet med utgångspunkten i statar- och lantarbetarfamiljernas historia.
Med fakta, människors berättelser, ting och lekfullhet blir det en historisk promenad från förr till nu och dagens Statarmuseet i Torup. Tid ca 45 min – 1 tim.