Kurser och utbildningar

Utbildning lyser men bildning både lyser och värmer

På Statarmuseet intar bildning och utbildning en viktig plats via

* Forsknings- och studiecirklar
Insatser av många för alla som leder vidare till utställningar, böcker, program, evenemang…
Det blir sällan som man tänkt sig…det blir så mycket mer!

* Lärarutbildningar
Möt vår pedagogik där vi låter handen tolka det hjärnan ser och upplever, och hjärtat får visa vägen.
Vi blandar teori med praktik, låter mötet mellan nu och förr leda framåt och det egna mixas med gruppen. Formas efter grupp, förutsättningar, årstid och önskemål.

* Pedagogiska program med tematiska val
Den pedagogiska verksamheten bygger på och med barnen och ungdomarna! Museet arbetar kontinuerligt med att formge olika pedagogiska initiativ – där teori och praktik blandas, i nära samverkan med elever och lärare.
Vi hyser stor tillit till barnens förmågor, uppmuntrar deras tillit till den egna förmågan samt uppmuntrar de vuxna att göra detsamma.

* Krafttag med hantverk
Att utifrån tanken om att man tager vad man haver söka sig fram till sitt eget uttryck. Något gott, något till lyst och något att göra.

* Arbetarbiblioteksmuseum
Via litteraturen förstår vi tiden, söker svar, finner lösningar, engageras, drömmer, fantiserar.

* Föreläsningar
i samverkan med Arbetshistoriska seminariet och museets egna TemaF!.
IMG_9017 Engagerade lyssnare. IMG_9016
Kontakta oss!
  forskarcirkel