Lärande i en statarlänga
-en historisk verkstad för alla sinnen

Du som  arbetar professionellt med barn och unga inom olika samhällssektorer såsom skola, fritid, vård, omsorg, besöksnäring med flera. Detta riktar sig till Dig!

Statarmuseet anordnar utbildningar, seminarier, temadagar & evenemang med utgångspunkten i uppdraget, önskemål, förutsättningar & årstider.

Att finnas på den plats där historien en gång verkligen ägt rum är en hisnande känsla för var och en med fantasi. Att lyssna till annorlunda ljud- och tystnaden, känna hur tiden kryper upp genom fötterna, samlas i händer och fördjupar förnimmelsen av doft och smak.

Statarmuseet erbjuder Dig som pedagog
Pedagogiska program med olika tematiska val
Varsågod och träd in i förr i tiden!

Statarmuseet i Skåne bär tillsammans med övriga regionala museer inom Region Skånes kulturförvaltning ett ansvar för allas vårt gemensamma kulturarv.

Lärarhandledning
Kurser och utbildningar
Konferens