Svensk päls

Husdjursrasen svensk pälskanin framavlades i Skåne under 1900-talets första årtionde. Ursprungsmaterialet var enfärgade djur av svensk lantkanin som uppges ha existerat som husdjur i ca 500 år. Målet med aveln var att få fram djur med en färg liknande något av de naturliga pälsdjuren. Resultatet blev svart med vita stickelhår.
Svensk päls är härdig, relativt fruktsam och anspråkslös.Väger ca 3,5 kg som vuxen. Antalet registrerade djur är 37 fördelade på 13 besättningar.Föreningen Svensk pälskanin bildades 1996 och bedriver genbanksverksamhet. Statarmuseet har inte längre några Svensk Päls kaniner.

svensk pälskanin    Svensk päls
Läs mer om djuren!

Lämna ett svar