Gotlandskaninen
är en av de mest opåverkade av våra lantraser. De härstammar från den gamla så kallade bondkaninen som kallas svensk lantkanin. Namnet Gotlandskanin har den fått eftersom den enda kvarvarande stammen hittades på Gotland. Färgen hos Gotlandskaninen är mycket varierande – enfärgade och skäckiga djur är vanliga. Medelvikten ligger mellan 3-4 kg.
De är kända som härdiga, lättfödda och friska.

Statarmuseets erfarenhet av Gotlandskaninen är att den är pigg, påhittig, aktiv – och busig…

Idag har vi ingen Gotlandskanin på museet.

Gotlandskaninen hugo        CSC_0217

Läs mer om Statarmuseets djur.

Lämna ett svar