Kaninerna

Statarfamiljerna höll sig med kaniner. De förökade sig snabbt, gav både kött och skinn och åt av det som fanns – gräs, löv, bark, rotsaker mm. Det har berättats för oss att skinnet värmde och lindrade mjölkerskornas värkande armar.

Kaninhonor är dräktiga i 30–33 dygn och når en könsmognad när de är 3–4 månader gamla. Små raser får 4–5 ungar per kull medan större raser får 8–12 ungar. En hona kan få 3–4 kullar per år.

Statarmuseets kaniner är uppfödda i bur. Kaninerna mår bäst av att vara utomhus med skydd mot framförallt väta. Vintertid byggde vi varmbädd och rensade vid behov. Övriga året skedde utrensning en gång i veckan. Om det är kallt fryser vattnet. Vi ser till att de alltid får dricka sig otörstiga för att därefter fylla på igen. Sen slickar de på isen, som i vilt tillstånd.

2015 anpassade vi kaninhållningen till lagstiftningen kring djurpark. Två isolerade hus på 6 kvadrat med utegårdar är idag deras boplats. Vi kan ha max ha 6 kaniner per hus vilket också säkerställer kravet på sällskap. Pga utrymmesbrist har vi dock fått avveckla vårt breda genbanksarbete med kaniner.
2021
Våra fyra kaniner – 2 Örestad samt 2 dvärgvädurar föll i december offer för ännu ett ”mårddåd”. Vi kommer till våren införskaffa nya samt än mer säkra upp kaninhusen.

Det finns fyra svenska ursprungsraser:
Isabella, Orange, Svensk päls och Örestad. Av dessa är läget mycket bekymmersamt för Orange och Örestad med få rasrepresentanter.

Klimatavtrycket för kaninkött är lägre än för både fläskkött och nötkött, men något högre än för kycklingkött. Foder är det enskilt högsta bidraget till kaninköttets klimatavtryck. Transport av foder till gården och av slaktkaninen till slakteriet har relativt stor påverkan på klimatavtrycket. Utan en transport till ett slakteri kan klimatavtrycket sänkas med 10–15 procent per kilo.
Kina var 2014 den största producenten i världen med 235 miljoner kaniner. I Europa var Italien störst med 73 miljoner kaniner. Källor: Sveriges kaninproducenter, rapporten ”Livscykelanalys av kaninkött med fokus på klimatpåverkan” vid forskningsinstitutet Rise (Research institutes of Sweden).

Följande kaniner hade vi tidigare med i vårt genbanksarbete:

gotlandskanin   Orangekanin
Gotlandskanin – genbank   Orange – utrotningshotad utan genbank
svensk pälskanin  
Svensk Päls – genbank