Byggnadsvård

Generationskunskap & kunskapsöverföring & anslag & sponsring!
Bygge, vård av byggnader och renoveringar har genom åren haft en grundbult i ideella volontärer!Herrar

Lär mer om engagemanget

Våren 2004

Den vedeldade stenugnen byggs om med hjälp av ByggCompagniets sponsring och anslag frånMalmö Förskönings- och Planteringsförening. Stefan Vedmo, ByggCompagniet och Sven Henriksson rev och byggde nytt.

2005 hösten

gammal skorsten  IMG_2239  skorsten ny
Skorstenarna murades om av Göran Sandberg (bild) och Sven Henriksson .

Senvintern 2007

HPIM1145

Köket byggs om med hjälp av * Sven Henriksson * Hasse Jeppsson * Göran Karlsson * Nils Nilsson * Göran Sandberg * Raul Vernersson samt museets gårdskarl Hajrudin Saranovic. Detta för att Statarmuseet ska kunna fortsätta med café, kök och egenproduktion. Nu i enlighet med den nya HACCP lagen.

Vindskivor
Ommålning av vindskivorna.
Våren 2008

IMG_0211 
Lidret byggs av * Sven Henriksson * Hasse Jeppsson * Göran Karlsson * Kjell-Åke Larsson * Nils Nilsson * Bengt Olsson * Göran Sandberg samt museets gårdskarl Hajrudin Saranovic.

Sommaren 2008

shapeimage_7  IMG_0357  Trappan

* Dags för lagning av tak med hjälp av anslag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt sponsring av ByggCompagniet. Deras Stefan Vedmo fixade taket.
* Sven Henriksson lagade murfogar och byggde ny vindstrapp.
* Fönster och dörrar målades om av Anton Hallström, Färg från Förr.

2009:
* Ett mycket vackert Krafttagshus/verkstad med tillhörande förråd ser dagens ljus.
Byggare * Roland Hellén – Halme * Sven Henriksson * Hasse Jeppsson * Göran Karlsson, * Kjell-Åke Larsson * Nils Nilsson * Ronny Lundberg * Martin Larsson * Mats Olsson, * Göran Sandberg * Raul Vernersson. Spot Electronic fixade elen.
Tack för sponsring från ByggCompagniet och Byggmästarn´ i Skåne!
* Ommålning av västra rummet i lägenheten från 1928. Tak och väggar.

IMG_0171_2

Nya utedass. Ulla Jeppsson övervakar.

2010
För att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt, utveckling och anpassning till ökat besöksantal, årstidsutökad verksamhet, utrymning och arbetsmiljö måste vi bygga ut.
Tankar, planering, kontakter – nu handlar det om att möjliggöra en utbyggnad!
* Ommålning av köket 1952.
* Hönsgårdarna mot skogen har ersatts av två nya placerade norr om Lidret.
• Turerummets golv delvis omlagt av Göran Sandberg, Sven Henriksson och Mats Eriksson.
• 1928:ans köksgolv samt delar av Tidevarvets stenrum har fogats om av Sven Henriksson.
Brandskyddsåtgärder:
• Larmade utrymningsvägar mot väster, blindade dörrlås till Turerummet, utrymningsskyltar – både reflekterande och genomlysta, skumsläckare, skylt för gasflaskor, brandpärm med brandskyddspolicy. Brandfiltar och brandvarnare från Folksam.

2011
* Flera träffar har under året genomförts med arkitekt Jan Bergfeldt, representanter från olika byggföretag, Svedala Kommuns stadsarkitekt och byggnadsnämnd samt våra volontärer. 9 juni beviljades bygglovet! I september skickades ansökan in till Statens Boverk.
* ”Herrarna” – se ovan,  har påbörjat arbetet med HWC. Här ska även inrymmas skötbord för barnfamiljer.
* Den gamla verkstaden i uthuset har påbörjat sin omvandling till pedagogiskt utrymme.
 
 

2012
* Ett nybyggt Orangeri med ByggCompagniet som entreprenör.
Arkitekt Jan Bergfelt. Inredningsarkitekt Eva Bergfelt.
* HWC med skötbord för barnfamiljer byggt av Göran Sandberg, Nils Nilsson, Göran Karlsson, Hasse Jeppsson, Hajrudin Saranovic och invigt.
* Den gamla verkstaden i uthuset är nu museets pedagogiskt utrymme.

2013
* Orangeriet invigt!
* Bengt Olsson fixar med ytterdörrarna så de går att stänga.
* Ett tillredningsrum för kökets egenproduktion tar sin form i en del av det nya pedagogiska utrymmet under senhösten. Byggare: Hasse Jeppsson, Göran Karlsson, Kjell Åke Larsson, Nils Nilsson samt Sven Henriksson för rådfrågning. Samtidigt får pedagogiska rummet en upprustning.

2014
* Tillredningsrummet och det nya pedagogiska utrymmet färdigställs med kaklade golv och väggar samt rinnande kallt och varmt vatten.
* Förberedelserna för att hägna in området påbörjas med plantering av syrenhäckar.

2015
JUBILEUMSÅR!
* Nu är det dags för Tidevarvet, dess logistik och utveckling. Arkitekt Jan Bergfelt har ritat tillsammans med konstruktören Ulf Larsson.
* Väggen mellan entredelen och rummet intill är nu riven, och en ekbalk har lagts upp som stötta mellan de kvarvarande väggavsnitten. Tack till Hasse Jeppsson, Roger Johansson, Anders Larsson, Kjell-Åke Larsson och Stefan Vedmo.
* Husqvarnas vedspis har flyttat in i lägenheten från 1952 eftersom gjutjärnspisen där sjöng på sista versen. Tack Stefan Vedmo för installation med tegel och murbruk.
* Ytterligare en affärsdisk är byggd av gårdskarl Roger Johansson och en kyldel har införskaffats.
* Utformningen för inhägnad är fortfarande oklar.
* Djurens utrymmen har förändrats i enlighet med Djurparkslagen. Större utrymmen har krävt nya inhängnader, nya inomhusrum samt nybyggnationer.

2016
* Ansökan om ekonomiskt stöd för inhägnaden – gjord i samverkan med arkitekt Jan Bergfelt, fick avslag från Riksantikvarieämbetet. Vi jobbar vidare med andra lösningar!
* Svenska Kommunalarbetareförbundet har beviljat museet 200.000 till inhängnaden! TACK! Detta möjliggör att vi även här kan anpassa oss till ”land ska med lag byggas”.

2017

  
* Här är arkitekt Jan Bergfelt och museets gårdskarl Roger Johansson i full gång med att mäta och markera var stolpar och stängsel ska placeras.
* Arbetet med att hägna in museiområdet startade 18 april och genomfördes av Helsingborgs stängsel  AB.

  

    

* Portal – ritad av arkitekt Jan Bergfelt och tillverkad av Lundasnickerier, anlände och byggdes upp den 17 maj. Målades faluröd av Petter.

  
* Kastanjestaketet – som tydliggör entren till museet har under sommaren satts på plats. Likaså avskiljningsplanket bakom uthuset.
* Soptunnorna har fått en egen tydlig placering inne i syrenbersån intill grusvägen. Vår gårdskarl Roger fixar det mesta!

2018
Trägolvet i Tidevarvet har slipats och målats. Tack SPB.
Ny butiksinredning har byggts utifrån scenograf Bernt Franckié Grünewalds ide.

Detta år ska det även byggas ytterligare ramper. Ut från Tidevarvet, och utbyggnaden i Norr. Ytterdörr till Tidevarvet ska byta sida och ersättas med en ny. Slitna stentrappor ska rivas.
   

2019
Ett byggår som gått i tillgänglighetens tecken. TACK vare ett extra anslag från Kommunal Skåne kunde detta bli möjligt! TACK till arkitekt Jan Bergfelt som än en gång bistått oss!

 

Roger och Mohamed har flyttat entrédörren, murat och spikat ny vägg där entren var tidigare, byggt två träramper ritade av arkitekt Jan Bergfelt samt två träaltaner.

TACK till  Lillens Kran&Schakt AB samt ÅGAB!

Altaner i trä på plats. Roger och Mohammad.

2020
Pandemiår. Korttidspermittering. Vi börjar planera för solceller.
Tvättrummet intill utedassen får varmt vatten.
2021
Pandemiår. Korttidspermittering. Arbete utomhus. Planering av utomhuspedagogiskplats bakom uthuset, Lidret har fått golv och ska få glasvägg ritad av arkitekt Jan Bergfelt.
2022
Golv och trappor i Tidevarv och Orangerie målas om, nytt växthus byggs och får målat trägolv, kontoret renoveras, byggs ut och isoleras samt öppnas upp till nock.
Två års nedstängning visade sig locka till sig småkryp bla den nya långsprötade silverfisken = allt saneras, alla böcker gås igenom, nya städrutiner införs, ny förvaring av ”allt” med täta lådor…fortsättning följer. Utställningsdelen ”Norran” får två renoverade utrymmen och arbetet med att helt och hållet göra om utställningsdel ”1932” startar.
Utomhuspedagogiken får sin plats bakom uthuset och arbetet med nya tak över höns- och kaningårdar sätts igång.
Från 2015 är det vår gårdskarl Roger som fixar allt som har med bygge och renoveringar att göra.

Lämna ett svar