Den fria läslusten – Statarskolan 75 år 2008!

2008 var det 75 år sedan Moa Martinson (Kvinnor och äppelträd), Ivar Lo – Johansson (God natt jord) och Jan Fridegård (En natt i juli) gav ut de böcker som kom att ligga till grund för ”statarskolan” inom svensk arbetarlitteratur.

Kanske den största och mest överraskande litterära händelsen 1933                                                 Ivar Harrie, Ord och Bild 1934

Med avstamp i detta jubileum satte Statarmuseet i Skåne, Svedala bibliotek och kommun under 2008 fokus på litteraturens och bildningens betydelse förr och nu. ABF, PRO, SPF, författarsällskapen för Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård och Moa Martinson, Arbetarhistoriska seminariet vid Lunds universitet var, andra till projektet, knutna samarbetsgrupper.

Snusk, eländesskildringar och dålig litteratur!

Så kunde kritiken låta när böckerna gavs ut. Andra hyllade dem som realistiska skildringar av den jordarbetande klassen. Idag vet vi att böckerna blev verkningsfulla dokument över delar av vår historia som finner läsare än idag. De visar också på betydelsen av att inte bara återge de stora händelseförloppen.

Varje enskild människa bär på en historia!

Läs om Ivar Lo Johansson
Läs om Jan Fridegård
Läs om Moa Martinson


Lämna ett svar