Statarmuseets Vänner

Ärade Medlemmar!
Nu har hösten/vinterns Nyhetsbrev skickats ut. Det blir det sista pappersutskicket. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet och resurstänk samt kapar kostnaderna för att kunna hålla samma medlemsavgift.

Tidevarv komma och Tidevarv gå…har fått åter en del epostbrev samt pappersbrev. OM Du/Ni är medlem och ej nås av det nu utskickade nyhetsbrevet – HÖR AV ER! Meddela e-postadress så vi kan hålla kontakten! TACK!
OM det är så att någon av Er inte har möjlighet till den ”digitala konversationen” – hör av Dig/Er!
Ring: 040-447090
Skicka ebrev till Barbro Franckie – förnamn_efternamn@statarmuseet.com.

Och om det är någon som ser detta och ännu ej blivit medlem…
kolla under Engagerade och bli medlem för att därmed stötta Statarmuseet i Skånes verksamhet. TACK!