Statarmuseets Vänner
Den 24 maj 1991 bildades Intresseföreningen Statarmuseet i Skåne. 2017 bytte föreningen namn och blev Statarmuseets Vänner
Föreningen är öppen för medlemskap för enskilda, familjer och organisationer.
Föreningens ordförande har en plats i styrelsen för Stiftelsen Statarmuseet i Skåne.

Bli medlem! Fyll i formuläret längst ned på sidan och betala medlemsavgiften genom Bg 421 – 4342 eller Swish 1230810788

Enskild: 100:-.
Familj: 200:-.
Organisation: 500:-.

Medlemmar har gratis entre till Statarmuseet.
Erhåller 3 – 4 nyhetsbrev per år via epost.
Bjuds in till olika evenemang.
Medlemmar gör skillnad!

Du kan också bli medlem genom att betala din medlemsavgift i kassan på Statarmuseet. Där kan du även hämta ut ett medlemskort efter att du betalt medlemsavgiften. 

Nyhetsbrev Statarmuseets Vänner 2017/2

Nyhetsbrev Statarmuseets Vänner 2017/3

Ordförande
Claes Block

Ledamöter
Astrid Netterby, kassör
Monica Keidser, sekreterare
Bo Carlqvist
Lars Backe

Suppleanter
Lillemor Backe

Revisorer
Inger Jarl – Beck
Revisorssuppleant Sven Englesson

 

Bli medlem i Statarmuseets Vänner!