Statarmuseet 2.0…

Statarmuseets är med in i 2021!
Ett år präglat av nytt tänk, anpassning och utveckling.
Vi måste ”ställa om” för att säkra upp vår verksamhet utifrån det kända citatet ”både hängslen och livrem”. 
Vi måste följa de restriktioner som gäller och i den takt dessa ändras samt ha en beredskap för att kunna improvisera.
Vi tar sikte framåt och hoppas  på följande:
…att kunna öppna för bokade besök utifrån möjlighet efter påsk
…att prioritera skolverksamheten
…att i juli kunna öppna upp museet för fler
Under 2020 har vi varit korttidspermitterade och endast arbetat 40%.
Vi kommer söka för en fortsättning så länge det föreligger restriktioner som omöjliggör för oss att bedriva vår verksamhet fullt ut. 

Tack för Ert fortsatta intresse och stöd!