Kulturarv och historisk tugga!

Kristian von Svensson – Möllevångens egen skald, spelade egna och andras visor lördag 9 september för tappra regnbesökare till Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdag och Region Skånes En historisk tugga.

Karin Rydahl höll eld i stenugnen och besökarna kunde baka sina egna knäckebröd bland eld och glöd! Och utomhus brann lägerelden för den som ville grädda pinnbröd.

Varför brödbak på en Kulturarvsdag? Bröd förenar! Över gränser, kulturer, kön, ålder, klass, tid…