Bokskogens Dag 3 september

Söndagen 3 september!

Dags för årets Bokskogens Dag! 

Årets upplaga av Bokskogens dag uppmärksammar vårt kulturarv. Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Kulturarv bär historien vidare mellan generationer och över tider genom berättelser, traditioner, miljöer, byggnader, fornlämningar… allt bidrar!

Se program via länken!

http://malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b353d3/1499857995684/Bokskogens_dag_program_2017_WEBB.pdf