Bokens Dag 24 april

Bokens dag 24 april
är till minne för alla de som ville läsa, som tog varje möjlighet som fanns och
som skapade nya möjligheter som ingen tidigare anat.
På Statarmuseet finns landets enda Arbetarebiblioteksmuseum för att levandegöra den fria läslusten som de flesta av oss någon gång känt, men också ett försök att visa på det mångåriga arbete människor lagt ned på att försöka ge alla människor rättighet och möjlighet att läsa.

Tema F kl 14
Dags igen för Petter Larssons gestaltade berättelse om:
* Bokmannen Nils Nilsson  – stataren från Hyby
* Statarförfattarna Jan Fridegård, Ivar Lo Johansson och Moa Martinson.
* Bildnings- och biblioteksverksamhet på landsbygden. 
bibl011