ÅRSMÖTE INTRESSEFÖRENINGEN söndag 10 april kl 14

Ärade medlemmar!
Välkomna till Statarmuseets Intresseförenings Årsmöte!
Söndagen den 10 april kl 16!
S6