Förförelse och förföljelse

Tisdagen den 18 februari öppnade Statarmuseet utställningen från Emigranternas hus
Förförelse och förföljelse.
Lars Hansson , fil dr och utvecklingschef för Emigranternas hus invigde!

Den nazistiska terrorn som drabbade Tyskland och Europa under mitten av 1900-talet är välkänd och har även förmedlats i populärkultur i många olika sammanhang. Denna regims maktställning och framgång kan dock inte enbart förstås utifrån dess terrorapparat, det hade inte varit möjligt att dominera Tyskland och Europa enbart med förtryck. För att minska risken för missnöje och oroligheter inom den tyska befolkningen upprätthöll nazisterna en relativt hög materiell levnadsstandard för den tyska befolkningen, möjliggjord genom slavarbete och utplundring av det ockuperade Europas resurser.
Historien kan lära oss att främlingsfientliga rörelser kan bli framgångsrika när deras rasistiska budskap kombineras med en välfärdsretorik. Drömmen om ett folkhem kan därmed kapas även av krafter som står långt ifrån våra demokratiska ideal.
Välkommen!
Vi visar utställningen tills vidare!