Torup

Statarmuseet i Skåne ligger inom riksområdet för kulturminnesvård i Malmö Stads rekreationsområde, intill Bokskogen mellan Torup slott och Bara i Svedala kommun en mil öster om Malmö.

Torup ingår i det största sammanhängande skogsområdet i Malmö, och Bokskogen är ett mycket populärt fritids- och rekreationsområde med flera hundratusen besökare årligen.

Bokskogens storhetstid som utflyktsmål med restaurang, tivoli, fyllefinka och järnväg inleddes redan vid sekelskiftet 1800-1900.

Idag bjuder Torup och dess Bokskog på en mångfald av natur- och kulturupplevelser för barn och vuxna. Här finns Statarmuseet i Skåne med statarspåret, slott med park och stallar, skolmuseum, fritidsanläggning med gym, bastu och fik, vandringsleder, motionsspår, skogslekplats, kunskapsstigar samt Expo Torup – ett natur- och kulturrum som invigdes i september 2013.

Friluftsmuseum är en typ av museum som visar sina samlingar utomhus.
Grundstommen i samlingarna utgörs oftast av historiska byggnader med interiör.

Är månne Torup med all sin mångfald och öppenhet ett friluftsmuseum?

BOKSKOGENS DAG 

Mark II Statarflickan sept. 2013 040      Kossor
I september varje år hålls Bokskogens dag som ett gemensamt arrangemang med flera av de aktörer som finns i Torup.

 

Lämna ett svar