Stiftelsen Statarmuseet i Skåne

Ordförande
Ulf Hansson, ombudsman Svenska Kommunalarbetareförbundet
Vice ordförande
Rickard Larsson , distriktschef ABF Skåne

Ledamöter
Claes Block, ordförande i Statarmuseets Vänner
Birgitta Delring, ordförande kultur- fritidsnämnden Svedala kommun
Birgitta Eriksson, ledamot ABF Skånes styrelse

Mats Greiff, professor Malmö Universitet
Roger Johansson, professor Malmö och Lunds Universitet
Anna Kröger, Kommunal Skåne

ÄNDAMÅL
Stiftelsen Statarmuseet i Skåne bildades 13 oktober 1991 av Svenska Lantarbetareförbundet (sedan 2001  Svenska Kommunalarbetareförbundet), Arbetarnas Bildningsförbund Skåne, Svedala kommun och Stiftelsen Statarliv i Skåne med historieprofessor Lars Olsson.

Stiftelsens ändamål är
att främja utbildning och vetenskaplig forskning kring ett statarmuseum i Torup.

Stiftelsen skall verka för
att ett mindre område av fastigheten Torup 1:1, på vilket det såkallade sexfamiljshuset är beläget, tillförs stiftelsen,
att upprustning sker av sexfamiljshuset samt att byggnaden löpande underhålls.
att byggnadens museidel iordningställs,
att ett statarmuseum för allmänheten öppnas i nämnda byggnad,
att statarmuseet blir ett ”levande” museum med aktiviteter för att levandegöra statarnas och lantarbetarnas historia och kultur,
att stimulera forskning och undervisning inom museets verksamhetsområde,
att arbeta med dokumentation av statarnas och lantarbetarnas historia, och omsätta dokumentationen i olika kulturella uttryck,
att infoga statarnas och lantarbetarnas historia i ett helhetssammanhang kring Torup
att genom stipendier stimulera insatser som gagnar stiftelsens ändamål.

Lämna ett svar