KRAV-certifiering satt på paus
Frida i köket arbetade målmedvetet för ett skifte till ekologiskt, KRAV-märkt och närproducerat från den dag hon anställdes. Den 24 april 2015 – vårt 20-årsjubileum, kom beskedet om KRAV-certifieringen!
Vägen fram till detta har inte varit helt enkel sett till möjligheten att hitta produkter i allt från mjöl till lättöl. Lägg därtill att hela museiverksamheten arbetar för ett hållbart och resursstarkt samhälle. Vi odlar ekologiskt, satsar på biologisk mångfald, komposterar, samordnar resor och varuleveranser, använder miljövänliga rengöringsmedel, brukar utedass, har skiftat till fjärrvärme, LEDljus – ingen insats är för liten och ingen är för stor!
Vi vill att alla museets besökare ska uppleva att ett besök på Statarmuseets är en insats för allas vår miljö, vårt välbefinnande och vår hälsa.

Högsta KRAV-certifieringen! 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020…sen kom pandemin…!
Små utrymmen, taktilt och analogt – allt som skulle undvikas sett till risk för smittspridning. Verksamheten sattes på vänt och fokus lades på att behålla alla medarbetare. Eftersom det inte fanns något underlag (inköp och kvitton) för KRAV-certifiering bad vi om uppskov med revisionen från SMAK och därmed kostnaden för densamma. Något som avslogs. Vi valde därför att avsluta vår KRAV registrering och avvakta den framtid vi så gärna vill vara en del av.
KRAV 35434 Certifikat 2

Bli KRAV-certifierad! Läs mer på www.krav.se.
SMAK Certifiering AB erbjuder KRAV-certifiering av restauranger och storhushåll i hela landet. Att certifiera sin restaurang behöver inte vara så svårt. Det finns tre nivåer att välja på och för att det ska vara lättare att komma igång kan man starta på den lägsta nivån och sedan utöka omfattningen efterhand. Vad som gäller för de olika nivåerna kan du läsa om på SMAKs hemsida www.smak.se.

KRAV – För ett himla liv…