Högsta KRAV-certifieringen även 2018!

KRAV 35434 Certifikat 2

För ett himla liv…

Visste du att det finns 30 procent fler bin, humlor, fjärilar och andra småkryp runt KRAV-certifierade odlingar jämfört med o-ekologiska? Det beror bland annat på att kemiska bekämpningsmedel inte används. Just det är en av anledningarna till att vi på xx valt att KRAV-certifiera oss. Vi är övertygade om att god mat görs på goda värderingar. Därför för vi ett himla liv för öppenhet, mångfald, omtanke och respekt.


Visste du att KRAV kräver bättre villkor för bönder världen över? Det är en av anledningarna till att vi på xx valt att KRAV-certifiera oss. För att få sätta KRAV-märket på produkterna kontrolleras hela produktionskedjan. Vi är övertygade om att god mat görs på goda värderingar. Därför för vi ett himla liv för öppenhet, mångfald, omtanke och respekt.


Visste du att på KRAV-certifierade lantbruk får djuren leva så naturliga djurliv som möjligt? Det är en av anledningarna till att vi på xx valt att KRAV-certifiera oss. För att få sätta KRAV-märket på produkterna kontrolleras hela produktionskedjan. Vi är övertygade om att god mat görs på goda värderingar. Därför för vi ett himla liv för öppenhet, mångfald, omtanke och respekt.

Visste du att det finns 30 procent fler bin, humlor, fjärilar och andra småkryp runt KRAV-certifierade odlingar jämfört med o-ekologiska? Det beror bland annat på att kemiska bekämpningsmedel inte används. Just det är en av anledningarna till att vi på xx valt att KRAV-certifiera oss. Vi är övertygade om att god mat görs på goda värderingar. Därför för vi ett himla liv för öppenhet, mångfald, omtanke och respekt.

Vad skiljer mellan KRAV och ekologiskt?

Grisar

Miljö  

Fiske 

Förnybar energi 

Sparsamt körsätt 

Tungmetaller

Övergödning

Socialt ansvar – import

Socialt ansvar i Sverige

För varje kilo KRAV-märkta bananer, slipper någon hantera hela 3,3 gram kemiska bekämpningsmedel.

Hur mycket extra vill du ha i maten?