Category Archives: Nyheter

HÖSTLOV 27-30 oktober kl 11.14

Statarmuseet håller öppet under Höstlovet vecka 44!
Historiska skutt i Djurparken
kl 11, 11.30, 12, 12.30, 13.

Plocka äpplen och musta mellan
kl 11.30-13

Sagostund
kl 13

Övrigt
Lös klurigheter runt om i statarlängan

Entre 40kr från 16 år.
Inget Kafé.

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse
för forskning om den skånska arbetarrörelsens historia

Stipendium för forskning om den skånska arbetarrörelsens historia

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om den skånska arbetarrörelsens historia och utlyser härigenom ett forskningsstipendium på 50 000 kronor. Beloppet kan fördelas på flera ansökningar och kan delas ut såväl till en separat undersökning som till en del av en större studie.
Stipendiater kan vara dels personer som bedriver eller avser att bedriva forskning i akademisk regi men som ännu inte har avlagt doktorsexamen, dels personer med mindre eller ingen alls anknytning till universitetsvärlden. Det kan vara:
Doktorander som behöver bidrag för särskilda kostnader i samband med sin forskning.
Studenter som skall skriva kandidat-, magister- eller masteruppsats.
Personer som deltar i externa seminarier anordnade av någon högskole- eller universitetsinstitution men som inte har för avsikt att ta akademiska betyg.
Amatörforskare som arbetar på egen hand eller i grupp av något
slag.
Ansökan ska senast den 4 december 2020 vara insänd till

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse
Att: Bo Bernhardsson
Båtbyggargatan 9
120 70 STOCKHOLM

Eller med e-post till: bosse.bernhardsson@telia.com.

Ansökan ska innehålla en kortare presentation av forskningsprojektet – syfte, material och metod – samt tidplan som framför allt anger när projektet planeras vara avslutat och när, var och hur resultatet ska publiceras i skrift. Den sökande ska också lämna uppgifter om i vems regi forskningen bedrivs och ange minst en person som kan intyga den sökandes lämplighet för uppgiften.

Höstlov 27,28,29,30 oktober

Statarmuseet öppnar för drop-in under Höstlovsveckan 27-30 oktober kl 11-14 för familjer med barn utan annan pedagogisk verksamhet.
Entre 40:-. Barn upp till 15 år i förälders sällskap går fritt.
Kök & Kafé stängt.
Program:
Ett historisk skutt i Djurparken
Kl 11, 11.30, 12, 12.30, 13. Maxantal per gång 20 stycken.
Sagostund kl 13
Klurighetsrunda för den nyfikne och lekfulle runt om i museet.

 

10 oktober kl 13! En värld att längta till och hoppas på. Föreläsning på Statarmuseet.

En föreläsning helt rätt i tiden! Vi behöver: En värld att längta till och hoppas på. Hållbarhet i dåtid, nutid och framtid.
Utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling har diskuterats länge, men befinner sig idag kanske mer i centrum av samhällsdebatten än tidigare. Begrepp som flygskam, klimatångest och konsumtionsdepression indikerar också att hållbarhetens utmaningar internaliseras. För många är det tydligt att det finns ett behov av att växla om, från rådande sociala och ekonomiska system, tankefigurer och livsstilar, till någonting annat. Men vart kan vi rikta vårt hopp? Mot österländsk filosofi eller innovativa tekniska landvinningar? Smarta städer eller prepping?
I föreläsningen kopplar Fredrik Björk, miljöhistoriker vid Malmö universitet, aktuella händelser med långa utvecklingslinjer för att diskutera hur historiska erfarenheter kan bidra till att öka välbefinnande och hållbarhet.  
FÖRHANDSBOKNING! Max 20 deltagare på plats.
brevladan@statarmuseet.com eller 040-447090
DIGITALT! Delta via Statarmuseet Facebooksida!
VÄLKOMMEN!