Den svenska arbetarlitteraturens historia – föredrag

Arbetarlitteraturen utgör en viktig strömning i den moderna svenska
litteraturen. Dessutom har den fyllt viktiga funktioner inom
arbetarrörelsen. Magnus Nilsson presenterar några av denna litteraturs
särdrag och diskuterar vad den kan lära oss om såväl litteratur som
samhälle.

Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap vid Malmö
universitet och forskar främst om arbetarlitteratur. Hans senaste bok
är: Kampdiktare i folkhemmet: Arbetarpoeten Stig Sjödin.

Fri entré!
Det säljs mat och fika före och efter föreläsningen.

Arrangemanget är ett samarbete mellan ABF Skåne, Centrum för
arbetarhistoria, Arbetarhistoria vid Lunds universitet och Statarmuseet i Bara.