Johannes och Gulli Blidfors stiftelse för forskning i den skånska arbetarrörelsens historia

Johannes och Gulli Blidfors stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i den skånska arbetarrörelsens historia och utlyser härmed forskningsstipendium/stipendier om 50 000 kronor. Beloppet kan fördelas på flera ansökningar och kan delas ut såväl till en separat undersökning som till en del av en större studie.
Ansökan ska senast fredagen den 1 december 2023. Läs mer via länken!

Bilaga utlysande av stipendium Blidfors 2023