Gårdarnas tvångsarbetskraft 14 maj kl 13. Fri entre.

Paul Borenberg – disputerade 2020 och är verksam vid centrum för arbetarhistoria vid Lunds universitet – berättar historien om lantbrukets tvångsarbetskraft genom 500 år. Det svenska jordbruket var under århundraden beroende av drängar och pigor som arbetskraft. När träldomen avskaffades infördes istället tvång för egendomslösa att arbeta som lågbetalda tjänstehjon på landets gårdar. Lagen fanns kvar till 1900-taletsd början och lade grunden för landsbygdens arbetsmarknad och lösdriverilagstiftning.
Föreläsningen sänds även digitalt på ABF Skånes facebooksida.