Statarmuseets Vänner

Vänföreningens nyhetsbrev skickas numera digitalt med e-post. För klimat och hållbarhet. Är Du/Ni medlem behöver vi få aktuell e-postadress för att undvika missar. Har Du lämnat den och trots det ej fått det nyligen utskickade första digitala nyhetsbrevet – hör av Dig! Ring eller skriv. Information hur hittas under ”Besök oss”.

Bli medlem! Bg 421 – 4342
Enskild: 100:-.
Familj: 200:-.
Organisation: 500:-.

Medlemmar har gratis entre till Statarmuseet.
Erhåller 3 – 4 nyhetsbrev per år via epost.
Bjuds in till olika evenemang.
Medlemmar gör skillnad!