En hoppfull önskan om ett Gott Nytt 2022! Vi skjuter fram årsöppnandet till den 22 februari!

Efter två år av ”hit & dit” ser Statarmuseet i Skåne fram emot ett
Gott Nytt År då vi åter kan hälsa Er Alla Välkomna!
Tack för att Ni trots allt hängt med genom besök på Statarmuseet när tillfälle funnits, vår hemsida, Facebook, Instagram, Google, Youtube…
Med utbildning, nyfikenhet, engagemang, mod, samverkan, tidsplanering mm har vi inlett byggandet av den verktygslåda den alltmer breddade digitala världen kräver…utan att vår analoga och taktila profil ska gå förlorad.
TACK till Region Skåne, Riksantikvarieämbetet och Statens Kulturråd som i nämnda ordning gett oss utvecklingsstöd för detta arbete!

VI KAN TYVÄRR EJ ÖPPNA IDAG DEN 11.1 UTAN SÄTTER ÅRSÖPPNANDET TILL DEN 22 FEBRUARI!
Detta med anledning av den höga smittspridningen som vi på detta sätt hoppas bidra till att minska. Snart är vi alla på Statarmuseet även vaccinerade med den tredje sprutan!

2022 års öppettider hoppas vi blir som följer:
Tisdag – fredag kl 11-15 med start den 22 februari.
Lördag – söndag kl 11-16 med start den 26 & 27 februari. Avvaktar och ber att få återkomma om tiderna för helgöppnandet.

Det finns fortfarande vakanta tjänster i vårt Kafé & Kök, men vi gör så gott vi kan för att Ni ska kunna få nåt gott att fika.