HÖSTEN 2021

Hösten står för dörren. Vi håller därför enbart öppet för bokningar med prioritering Barn och skola. Vi öppnar när så är möjligt utifrån restriktioner och korttidspermittering. Följ hos här samt på Facebook och Instagram.

Kontakt via epost och telefon.
brevladan@statarmuseet.com
+46 40 447090