Coronaviruset

OBS!! Nya direktiv!
Statarmuseet stänger
vardagar och helger för drop-in!

Vi värnar Er Alla – solidariskt
– inte minst den mest utsatta riskgruppen – våra äldre!
Vi fortsätter jobba med utställningar, arkiv, forskning, trädgård, djuren, fastighet och de skolor som kan komma…dock med goda marginaler till varann.
Statarmuseet har ett högt eget beting när det gäller ekonomin – en svår utmaning när vi inte har möjlighet bedriva verksamhet och drop-in.
Vi jobbar aktivt med att finna lösningar, vi fortbildar oss
…på det digitala området – Tack ABF Skåne,
och tänker framåt med ideer och projekt!
Statarmuseet ser som alltid möjligheter och är ”stenrik”
… på engagemang, vilja och Vänner!
Vill Du / Ni stötta oss – bli medlem i Statarmuseets Vänner!
BG 421 – 4342
Enskild 100:-. Familj 200:-. Organisation/förening 500:-.
Läs mer under Engagerade!

Det planerade firandet av vårt 25 års jubileum
25 & 26 april flyttas fram till hösten.
Vi ber att få återkomma med datum när vi vet mer!
Vi följer Folkhälsomyndighetens, Region Skånes och Stiftelsens huvudmäns direktiv om coronaviruset och dess smittspridning.