ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2020

Årets Arbetslivsmuseum 2020

Årets Arbetslivsmuseum 2020: Statarmuseet i Skåne, grattis!

– Statarmuseet i Skåne – Årets Arbetslivsmuseum 2020… det är ovärderligt, en fantastisk ÄRA och sååå glädjande! Statarmuseet i Skåne vill vi mena är en värdig mottagare och att vårt 25-åriga liv som arbetslivsmuseum där vi berättar, bevarar, brukar och berikar faktiskt spelar roll! TACK! Vi är sååå stolta och hjärteglada! säger Barbro Franckie, museichef Statarmuseet i Skåne

Juryns motivering i sin helhet:
Med ideellt arbete, idog envishet och styrka lades grunden till Statarmuseet i Skåne. Här har man grävt i myllan efter berättelser som gör att besökarna idag kan känna historien i händerna, på platsen där den en gång utspelade sig. Besökarna får en helhetsupplevelse med förståelse för hur djur, människor och brukandet av jorden är beroende av varandra. Här berättas om landsbygdens industriarbetare, statarfamiljens, hårda villkor; från mjölkningsplikten till de långa arbetsdagarna på åkern. Skolklassen
får här en oförglömlig dag där eleverna kliver rakt in i historien: skurar mattor, sätter potatis och matar grisen. Tack vare Statarmuseets enastående arbete och samverkan sprids kunskapen om statarnas liv vidare till nya generationer.

Om Statarmuseet i Skåne:
En gammeldags guppig grusväg, ett möte med tystnad, stillhet, vind i träden med tanke att uppmuntra, samtala och väcka nyfikenhet. Statarmuseet! Berättelsen om statar- och lantarbetarfamiljerna. För alla! Tillgängligt och taktilt. Pedagogik/barn! För den gränslösa nyfikenheten. Djurpark! Höns, tuppar, kaniner, minigrisar. Evenemang! I samklang med årstider och historiens vingslag. Konferens! Annorlunda och kreativt. Butik och skafferi! Ting, böcker, textilier & delikatesser. Kafé/kök! Högsta KRAV-certifieringen!

Om utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum:
Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd, Statens försvarshistoriska museer, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt och äran.

Länk till Statarmuseet i Skånes hemsida
Länk till pressmeddelande

Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010. Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum är ett sätt att tacka och uppmuntra alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv. Utan deras arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställen att besöka

 Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktiga strategier
• Kunskapsbevarande
• Ideellt engagemang
• Genusperspektiv
• Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete
• Tillgänglighet
• Turista på museum
• Upplevelse/wow-effekt
• Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande