21.4 Jubileumsdag & Bokens dag & Vänföreningens Årsmöte

21 april är en speciell dag.
* JUBILEUMSDAG – till minne av Statarmuseets invigning 23 april 1995 & Arbetarebibliotekets  invigning 2000.
* ÅRSMÖTESDAG för Statarmuseets Vänner. Start kl 16.
* BOKENS DAG  – om statarlitteratur och bildningsrörelsen på landsbygden. Kl 14.
I gestaltad form möter ni Nils Nilsson – stataren och bokmannen från Hyby – en av många av landsbygdens arbetare som med ett stort personligt engagemang var med och formade bildnings- och biblioteksrörelsen på landsbygden under 1930-talet.
Hur såg förutsättningarna ut för landsbygdens arbetarklass möte med böcker och bildningsrörelsen? Hur bemöttes statarförfattarna Moa Martinson, Jan Fridegård och Ivar Lo-Johansson när de släppte sina statarskildringar?
En inspirerande föreläsning av museipedagog Petter Larsson från Statarmuseet i Skåne, om arbetarrörelsens kamp för arbetarklassens själsliga frigörelse.
        
När man blev hunsad och slagen ner i skorna,
var att läsa ett sätt att härda ut med bevarat människovärde.
Man lagrade upp en liten reservfond inombords.
Det kunde kännas som om man haft en tia i kofferten,

           när det bara var femöringar i plånboken.