Välkommen 2019

Vi har öppnat för 2019!
* Statarmuseet i Skåne * Arbetarebiblioteksmuseet * Djurparken
* ekologiska odlingar & trädgårdar från förr till nu * lekmiljö
* utedass – även för handikapp * butik * bokhandel * skafferi

Kafe & Kök med högsta KRAV-certifieringen.
Inta fika, plättar och soppa  i
vårt Tidevarv, Orangeri eller utomhus.