Mikaeli skördetid & Äppeldag 23.9

    
Kom och skörda äpplen och musta på plats! 
Kl 11 & 15 tar vi ett historiskt skutt i vår Djurpark!
I vårt Kafe med högsta KRAV-certifieringen finns hemlagat och hembakat!
Entre 40:- till Statarmuseet, Arbetarebiblioteksmuseet, Djurparken och äppelmustningen! Barn upp till 15 år i sällskap med vuxen går fritt.
Välkommen!