Bokskogens Dag 2 september

  

Bokskogens Dag program

En dag för hela familjen!
Kl 11 & 15
Historiska skutt. Rundvandring i Djurparken och bland de ”osynliga jordarbetarna”.
Kl 12 – 14.30
Krafttag! med pedagog. Tema trädgård, odling och insekter.
Fri entre. Tack Malmö Stad!