”Klappeträ”

Ordet torskel i betydelsen ’klappträ’ är allmänt spritt i åtminstone hela vårt sydsvenska område, beroende på lokala ljudutvecklingar uttalat med eller utan sje-ljud för förbindelsen -sk-, med eller utan bevarat r-ljud, och med växlande vokalljud, t.ex. taskel, tarskel, tåskel, tårskel, tårsjel, tärskel, törskel, törsjel etc. Det är egentligen ursprungligen samma ord som tröskel, med s.k. metates, dvs. omkastning av vokalen plus r-ljudet till r-ljudet plus vokalen i fråga, törskel. Ordet har som bekant också bl.a. betydelsen ’dörrtröskel’.