SPORTLOV 23 – 26 februari kl 10-15!

Äntligen sportlov!

Det började som kokslov 1940 och infördes av Bränslekommissionen. Andra världskriget tärde på koks och stenkol som framförallt användes för att värma städerna. Vi behövde ransonera vilket innebar att vi behövde dra ner på kostnaderna för uppvärmningen, och att slippa värma skolorna hade stor betydelse. Olika aktiviteter, framför allt med kopplingar till friluftsliv, anordnades för att göra ledigheten meningsfull för skolbarnen. När ransoneringsbehovet inte längre fanns kom medicinhygienska argument som visade på det fiffiga i att ledigheten i februari minskade risken för smittspridning. Först i slutet av 1950-talet hade sportlovet fått sitt genomslag i hela landet.
Läs mer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sportlov_i_Sverige

På Statarmuseet – ja i hela Torup firar vi sportlov!
Läs mer: http://malmo.se/Kultur–fritid/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Torup/Torups-nyhetsarkiv/2016-02-04-Sportlovskul-i-Torup.html

Statarmuseets sportlovsprogram vänder sig till familjer med barn som inte medverkar i någon annan organiserad pedagogisk verksamhet. Förskolor, skolor o dyl måste boka sina besök som då läggs utanför loven.
Djurparkspromenad
kl 11 & 14

Hantverk/pyssel m pedagog
kl 11.30, 12.30, 13.30. begränsat antal deltagare. Biljett erhålls i entren för 20:-/barn.
Sagostund
kl 13
Klurigheter runt om på museet

Kafé med högsta KRAV certifieringen
Sportlovsmeny med hembakat och hemlagat!