Arkivets Dag 7 november

Statarmuseet har i 20 år intervjuat, forskat, samlat, sparat, gestaltat, skrivit, berättat…
samlingar.se finns bilder på det som göms i vårt föremålsarkiv. Många av dessa föremål ingår i våra olika gestaltade miljöer.
Arkivets Dag 2015 fokuserar på ett av resultaten från vårt kulturarvsarbete – Boken om Karla. Karin Rydahl, en av författarna till ”Karla – en kvinna av tusen kvinnnor” bjuder in till samtal kl 14 den 7 november. Då berättas om hur och varför vi skrivit just denna bok. Välkommen!
Karla - en kvinna av tusen kvinnor